X
تبلیغات
سينيز بندری نهفته در دل خاک
كوه پيمايي عاشقان اهل بيت عصمت و طهارت و علاقمندان به طبيعت از شهر امام حسن تا مرقد مطهر بي بي حكيمه
جمعي از عاشقاق اهل بيت عصمت و طهارت و علاقمندان به كوه و طبيعت در سي و پنجمین بهار انقلاب اسلامي مسافت شهر امام حسن تا حرم امام زاده بي بي حكيمه در استان كهگلويه و بويراحمد را به پاي پياده از مسير كوهستان كه به طول بيش از 70 كيلومتر مي باشد را طي كردند و خود را به مرقد مطهر آن امام زاده رساندند. اين گروه همه ساله دهه به مناسبت دهه مبارك فجر بصورت خودجوش دست به اين اقدام نمادين مي زنند.

+ نوشته شده توسط علیرضا زارع در سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 و ساعت |

باد همکاری اداره ورزش و جوانان بخش امام حسن و ستاد دهه فجر همایش پیاده روی خانوادگی از گلزار شهدای شهر امام حسن تا قدمگاه امام رضا (ع) صبح جمعه با استقبال پرشور خانواده ها برگزار گردید . در پایان مراسم به 22 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهداء شد .

+ نوشته شده توسط علیرضا زارع در چهارشنبه هفتم اسفند 1392 و ساعت |

چهارمین دوره مرحله ی اجرای طرح موتورسواران ایمن از سوی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر ، راهنمایی  و رانندگی استان و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی در شهر امام حسن برگزار گردید . در این کلاس آقای سالمی زاده  رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از حضور موتورسواران در این طرح  افزودند : برای اولین بار در سطح.....

کشور این طرح اجرا شده و  ما سطح استان در شهر ها و روستاها اقدام به برگذاری کلاس و ضمن تقدیم هدایا (کلاه ایمنی ) نکاتی را به موتورسواران تذکر و آموزش می دهیم . ایشان در ادامه به بیان اینکه در استان بوشهر در 4 سال گذشته حدود 600 نفر موتور سوار جان خود را از دست داده اند ، یعنی 600 سرپرست یا عزیز خانواده و این یعنی یک آمار نگران کننده  . وی در پایان از موتورسواران درخواست نمود  جهت حفظ جان خود و آرمش خاطر خانواده ها از  کلاه ایمنی در هنگام رانندگی استفاده کنند. جناب سوران آبادی رئیس آموزش و فرهنگ ترافیک راهنمایی و رانندگی آستان نیز در این کلاس  به ارائه تعارفی از ترافیک و آموزش های اولیه موتورسوارای و نکات مهم در رعایت کامل اصول رانندگی با موتور سیکلت توضیحات ارائه دادند . جناب سروان حقیقی رئیس پلیس راه های روستایی  استان نیز در  این کلاس طی سخنانی نکاتی را جهت آموزش موتورسواران و رعایت کامل قوانیل و مقررات ارائه نمودند و در پایان کلاس مانور موتورسواران در خیابانهای شهر  به اجرا در آمد   .

+ نوشته شده توسط علیرضا زارع در پنجشنبه سوم بهمن 1392 و ساعت |
اربعین حسینی
جویبار همیشه جاری عاشورا، روز شهادت حماسه سازان و اربعین، روز زیارت مرقد عاشورا سازان است. عاشورا، خروش خون حسین(ع) است و اربعین، پژواک این فریاد ظلم شکن است.
عاشورا و اربعین، نقطه ابتدا و انتهای عشق نیست؛ بلکه چله عارفانه تشیع سرخ علوی است.
عاشورا تا اربعین، نقطه اوج عشق حسینی است و در این چهل روز، حسین(ع) تنها سخن محافل است تا در طول عمر انسان، بهانه بیداری و ظلم‏ستیزی باشد.
عاشورا، زمانه خون و ایثار است و اربعین، بهانه تبلیغ و پیمان. در عاشورا، حسین(ع) با تاریخْ سخن گفت و در اربعین، تاریخ پای درس حسین(ع) نشست.
عاشورا روز کشت "خون خدا" در کویر جامعه ظلم‏زده است و اربعین، آغاز برداشت نخستین ثمره آن.
اربعین ، جویبار همیشه جاری و سرخ تاریخ و جوشش چشمه های خون خداوند از چهار سوی عالم است .

ســــــــلام بــــــــــر حــســـــــین (ع)

منصور صفاییاربعین حسینی
جویبار همیشه جاری عاشورا، روز شهادت حماسه سازان و اربعین، روز زیارت مرقد عاشورا سازان است. عاشورا، خروش خون حسین(ع) است و اربعین، پژواک این فریاد ظلم شکن است.
عاشورا و اربعین، نقطه ابتدا و انتهای عشق نیست؛ بلکه چله عارفانه تشیع سرخ علوی است.
عاشورا تا اربعین، نقطه اوج عشق حسینی است و در این چهل روز، حسین(ع) تنها سخن محافل است تا در طول عمر انسان، بهانه بیداری و ظلم‏ستیزی باشد.
عاشورا، زمانه خون و ایثار است و اربعین، بهانه تبلیغ و پیمان. در عاشورا، حسین(ع) با تاریخْ سخن گفت و در اربعین، تاریخ پای درس حسین(ع) نشست.
عاشورا روز کشت "خون خدا" در کویر جامعه ظلم‏زده است و اربعین، آغاز برداشت نخستین ثمره آن.
اربعین ، جویبار همیشه جاری و سرخ تاریخ و جوشش چشمه های خون خداوند از چهار سوی عالم است .

ســــــــلام بــــــــــر حــســـــــین (ع)

+ نوشته شده توسط علیرضا زارع در چهارشنبه چهارم دی 1392 و ساعت |
ﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞاز ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺳﺮﮔﺮوﻫﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺣﻮزﻩ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﺑﺨﺶاﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎب ﺳﺮﮔﺮد اﺳﺪی ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﭙﺎﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﻠﻢ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺨﺸﺪاری اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﻮزﻩ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ، روﺣﺎﻧﯿﻮن ، ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻬﺮﮔﺎن و دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر در ﻣﺤﻞ ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪاء ﺷﻬﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﺮﮔﺰارﮔﺮدﯾﺪ . در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻨﺎب ﺳﺮﮔﺮد اﺳﺪی ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ از ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر و ﮔﺮم ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ . اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﻤﻪ یﺷﻬﺪای دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯿﻬﻦ را ﻣﺪﯾﻮن ﻓﺪاﮐﺎری و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﯾﻦﺷﻬﯿﺪان داﻧﺴﺖ . ﺳﺮﮔﺮد اﺳﺪی در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد 5+1 ﻣﻮاردی را در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ روز دﻧﯿﺎ وﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و اﻓﺰودﻧﺪ : ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ درﺑﺤﺚ ﻫﺴﺘﻪ ای دﻧﯿﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻻن ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩو ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻣﺪﯾﻮن ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی داﻧﺴﺘﻨﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺟﻮاﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن و . ﺳﺮﮔﺮوﻫﺎن ﺣﺎﻗﻪﻫﺎی ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ اﻫﺪاء ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺴﯿﻨﻲ – ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺣﺴﻦ /5 9/92

+ نوشته شده توسط علیرضا زارع در شنبه نهم آذر 1392 و ساعت |
مراسم یوم الله 13 آبان ماه همچون سالهای گذشته  همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور مردم شهر و بخش امام حسن از درب بخشداری تا گلزار شهداء برگزار گردید  و یک بار دیگر  یاد و خاطره یوم الله 13 آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را گرامی داشتند.این مراسم راس ساعت نه صبح با حضور پرشور اقشار مختلف مردم؛ مدیران- کارمندان -  – کارگران شرکت‌های نفتی مستقر در بخش؛ گروه‌های مختلف مدیران- دبیران – آموزگاران و دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی همچنین مدیران و کارمندان دولتی از درب بخشداری آغاز و با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل تا گلزار شهدای این شهر راهپیمایی صورت گرفت. در ادامه و با اسقرار راهپیمایان در محل گلزار شهدا حجت الاسلام سید محمد موسوی و جناب آقای سید ابراهیم پور مقدس سرپرست بخشداری امام حسن سخنرانی نموده و در نهایت مراسم یوم الله سیزده آبان با قرائت قطعنامه که با تکبیر حضار همراه بود پایان یافت.  

+ نوشته شده توسط علیرضا زارع در دوشنبه بیستم آبان 1392 و ساعت |
به پاس ارج نهادن به ايثارگري‌ها ورشادت‌هاي شهيدان گرانقدر انقلاب اسلامي و هشت سال دفاع مقدس شهر و بخش امام حسن و اداي احترام و زنده نگه داشتن ياد و خاطره نام آن شهيدان سرافراز وحماسه آفريني‌هاي غرورانگيز و افتخارآميز آنان در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل وارتقاء روحيه ايثارگري، رشادت‌طلبي مراسم غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدای بخش با حضور خانواده‌ها معظم و معزز شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و ايثارگران انقلاب اسلامي کارکنان منطقه نفتی بهرگان و مردم فهيم، شهيدپرور و هميشه درصحنه امام حسن عصر روز پنج شنبه برگزار گردید.
+ نوشته شده توسط علیرضا زارع در یکشنبه هفتم مهر 1392 و ساعت |

در راستای تسهیل در انجام امور ههشهریان شهر امام حسن و توابع ، اداره تامین اجتماعی در این شهر و بخش کار خود را آغاز میکند.
دریافت لیست پیمانکاران و صدور فیش حق بیمه آنها، صدور و تجدید دفترچه درمانی بیمه‌شدگان،مستمری‌بگیران و کارگاه های صنفی از برجسته ترین خدمات این شعبه اعلام شده است.
مراجعه زیاد هموطنان این بخش اصلی ترین دلیل راه اندازی این شعبه میباشد.

+ نوشته شده توسط علیرضا زارع در سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 و ساعت |